Oxford Symposium on Religious Studies

Oxford Symposium on Religious Studies OXFORD FALL: 2–4 December 2019 + Somerville College, Oxford University SPRING: 26–27 March 2020 + Queens College, Oxford University