Missionarissen: Geschiedenis, herinnering, dekolonisering

  • Post author:
  • Reading time:3 mins read
Missionarissen: Geschiedenis, herinnering, dekolonisering | Idesbald Goddeeris

Missionarissen: Geschiedenis, herinnering, dekolonisering
(Missionaries: History, memory, decolonization)

Idesbald Goddeeris

Lannoo Campus

September 2021

9789401476621

190 pages

Herinneringen aan ons koloniale verleden, kriskras door Vlaanderen

Waarom worden missionarissen in Vlaanderen op handen gedragen?
Hoe verhoudt missionering zich tot kolonisatie?
Moeten we onze kijk op het missieverleden aanpassen?

Terwijl Leopold II en zijn Congo-pioniers al een tijdje onder vuur liggen, blijven missionarissen grotendeels buiten schot. Nochtans telt Vlaanderen honderden monumenten en straten ter ere van paters, broeders en kloosterzusters die het woord van God verspreidden in Congo en andere delen van de wereld. Die fascinatie roept vragen op.

Dit boek gaat dieper in op de Vlaamse missiegeschiedenis. Tegelijk onderzoekt het hoe missionarissen herinnerd worden, zowel in Vlaanderen als in voormalige missiegebieden. Op die manier werpt het een nieuw licht op onze omgang met het koloniale verleden en de dekolonisering van de publieke ruimte.

Missionarissen: geschiedenis, herinnering, dekolonisering is rijkelijk geïllustreerd aan de hand van kaarten, archiefmateriaal en een unieke fotoreeks. Daarnaast bevat het een algemeen overzicht van alle markers voor missionarissen in Vlaanderen.

WAAROM DIT BOEK
Paradoxen
Markers
Lezers

DE DEKOLONISERING VAN DE PUBLIEKE RUIMTE
Vijftien jaar protest
Het standbeeld van pater De Deken
Missionarissen in de publieke ruimte

UITEENLOPENDE MISSIEGEBIEDEN
De eerste bestemmingen
India en China
Centraal-Afrika
De rest van de wereld
Een balans

DE VIERING VAN GELOOFSHELDEN
De eerste standbeelden
Nationale missionarissen
Hoogtij in de jaren 1950
Mobilisatie en propaganda

BRONNEN VAN LOKALE TROTS
Toename van nieuwe monumenten
Straatnamen, herdenkingsplaten en kapelletjes
Initiatiefnemers
Hernieuwde aandacht voor nationale missionarissen

VERANDEREND DISCOURS
Beschavers en bekeerders
Ontwikkelingshelpers
De plaats van religie
Lokale, Vlaamse en Belgische identiteiten
De link met de kolonie

MISSIONARISSEN ONDER VUUR
Pedofilie
Wellust
Kinderdiefstal

MISSIONARISSEN EN KOLONIALISME
Missiewerk in Centraal-Afrika
Missionarissen buiten de Belgische kolonies
De heilige Damiaan in historisch perspectief

BEELDEN IN HET BUITENLAND
Een overvloed aan standbeelden
Initiatiefnemers en motieven
Critici en beeldenstormers

WAT NU?
Koloniale monumenten
Meerstemmigheid
En missionarissen?

BIJLAGE: MISSIONARISSEN IN DE VLAAMSE OPENBARE RUIMTE

BIBLIOGRAFIE

EINDNOTEN

AFKORTINGEN

Leave a Reply